Technisch-Adviesbureau_MRCONSULT_logo
Kabel-remmingwerken

Octrooi kabelgeleiding

MRCONSULT is octrooihouder van een kabelgeleiding remmingwerk als onderhoudsbesparende variant ten opzichte van de traditionele remmingwerken.

Traditionele  remmingwerken worden in hoofdzaak belast op buiging. Daardoor zijn materiaalvolume, het te onderhouden constructieoppervlak, de integrale kosten en de milieubelasting aanzienlijk.

Bij kabelgeleiding treden echter in hoofdzaak trekspanningen op waardoor er een relatief klein materiaalvolume nodig is. Het te onderhouden constructieoppervlak is daardoor vrijwel nihil. Het geringe materiaalvolume en constructieoppervlak zorgen voor een remming- en geleidewerk met relatief lage startkosten, lage integrale kosten en lage milieubelasting.

Bij de ombouw van een bestaand remmingwerk naar kabelgeleiding kunnen de bestaande buispalen in principe worden benut.


 Remmingwerk voor afmeren van schepen