Technisch-Adviesbureau_MRCONSULT_logo
Tribologie_Waterkering-sluisdeur_Glijvlak

Tribologie

MRCONSULT beschikt als tribologie specialist over een uitgebreide database met praktijkgetoetste wrijvingscoëffiënten en slijtfactoren.

MRCONSULT adviseert u bij het hydrostatisch lageren, ondersteunen en geleiden van sluisdeuren en andere beweegbare waterkeringen.

MRCONSULT adviseert u voor het voorkomen en oplossen van tribologische problemen bij ongesmeerde, vetgesmeerde en watergesmeerde glijvlakken voor het:

 • Kiezen van de optimale materiaalcombinatie, bij de gewenste wrijving voor een onderhoudsvrije gebruiksduur 
 • Berekenen van wrijving en slijtage bij glijdende materiaalcombinaties onder specifieke condities, parameters en geometrie
 • Berekenen van de gebruiksduur van glijvlakken
 • Voorkomen en opheffen van stickslipverschijnselen (kleefglijverschijnselen)

MRCONSULT adviseert u bij het ontwerpen van testopstellingen, het bepalen van relevante geometriekeuzen, het uitvoeren van tribotesten en het interpreteren van testresultaten. 

Tribologie_Glijvlakken-Afdichtvlakken

MRCONSULT adviseert u bij de materiaalkeuze en gebruiksduurberekening van:

 • Glijgeleidingen en schuifgeleidingen (translerend)
 • Afdichtvlakken van glijdende afdichtingen
 • Glijdende ondersteuningen
 • Hydrogeleiding en hydro-ondersteuning met hydrovoeten of hydrofenders door middel van hydrostatisch lagers
 • Glijlagers
 • Wielen
 • Draaipunten
 • Scharnierpunten
 • Ophangpunten
 • Glijopleggingen
 • Taatsopleggingen / oplegvlakken  
 • Translerende hydraulische afdichtingen
 • Roterende afdichtingen
 • Glijvlakken van hydraulische stangen en assen, zie ook onder "Thermisch gespoten deklagen
 • Scheepsgeleiding bij afmeerfuiken, pontfuiken, kadebeschoeiing etc.
 • Geleiding van pontfuiken
 • Verticale geleiding van drijvende woonwijken, vliegvelden, megatoepassingen
 • Glijdende toepassingen in machines
 • Glijdende toepassingen in abrasieve omgevingen
 • Scharnierbare koppeling van onderling bewegende (drijvende) constructies

Tribologie_Ingenieursbureau-MRCONSULT