Technisch-Adviesbureau_MRCONSULT_logo
Consultancy_Waterwerk-Constuctie-Ontwerp

Visie

De ontwerper / constructeur legt tijdens het ontwerp de kiem voor de kosten en milieubelasting over de gehele gebruiksduur van de constructie. In het ontwerpstadium kan daarom optimaal worden bespaard op ontwerpkosten, bouwkosten, onderhoudskosten, beheerkosten en milieubelasting.

Door praktijkkennis over faalmechanismen van constructies beschikt MRCONSULT over besparingskennis voor het minimaliseren van integrale kosten en milieubelasting die ook in het onderhoudsstadium kan worden toegepast.  

De integrale kosten en milieubelasting van werktuigkundige en civiele constructies blijken als regel te dalen indien het onderhoudsinterval kan worden verlengd. Dit is vaak alsnog mogelijk door middel van kennis over belangrijke faalparameters:

  • Slijtage
  • Corrosie
  • Degradatie (veroudering)

Missie

MRCONSULT adviseert u bij het maken van slimme ontwerp- en onderhoudskeuzes voor de laagste stichtingkosten, onderhoudskosten, beheerkosten en milieubelasting.
Kern daarbij is:

  • Ontwerpen door weglaten: wat je niet maakt, behoef je niet te onderhouden
  • Beheersing van de gebruiksduur van de kritische onderdelen die het onderhoudsinterval domineren